TÜRÜ İLK MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER KAYIT YENİLEMESİNDE GEREKLİ BELGELER ARIZA İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER KAYIP NEDENİYLE YENİ KART ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
İLKOKUL ORTAOKUL LİSE (MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Milli Eğitim e-okul sisteminde kayıtlı fotoğrafı da kullanılabilmektedir. (MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Mevcut Gülkentkart – Vize bedeli 3,25 TL (MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Arızalı Gülkentkart, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, e-okul ya da Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. (MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, e-okul ya da Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.
ÜNİVERSİTEÖĞRENCİSİ (YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, (YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Mevcut Gülkentkart, – Vize bedeli 3,25 TL (YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Arızalı Gülkentkart, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğraf da kullanılabilmektedir. (YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.) – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.
65 YAŞ ÜSTÜ – Nüfus Cüzdanı, Nüfus kayıtlarına göre 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar yararlanmaktadır. – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, —– – Nüfus Cüzdanı, – Arızalı Gülkentkart, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.
KAMU KARTI – Kamu Kurumunun talep yazısı ile onaylı isim listesi, – Seyahat Kartı yıllık ücreti, – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Açıklama: a- Kurum, resmi yazı ve varsa eki belgeleri Kooperatifimizin evrak yönetimi birimine teslim etmelidir. b-Personel, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48. maddesine göre İlimizde memuriyet mahallinde seyyar olarak vazife görmeli, yazıda da belirtilmelidir. c-Seyahat ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. ç-Yılsonuna kadar hesap edilecek seyahat ücreti, nakit olarak Gülkentkart büro veznesine yatırılabilir. Banka kanalıyla yapılacak ödemede dekont teslim edilmelidir. d-Seyahat Kartı ücreti ilgili kurum tarafından karşılanır. e-Dönem içi kullanıcı değişiklik talepleri, kurum tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. f-Talep ilgili yıl ile sınırlıdır. Ertesi yıl kurum yazılı olarak kullanıcı listesi ile güncelleme talebinde bulunmalıdır. g- Nüfus Cüzdanı, kart ücreti ve fotoğraf; yazı birime ulaşmasını müteakip, büromuzda Gülkentkart çıkartma aşamasında gerekmektedir. – Kamu Kurumunun talep yazısı ile onaylı isim listesi, – Seyahat Kartı yıllık ücreti, -Nüfus Cüzdanı, -Mevcut Gülkentkart Açıklama: a-Kurum, resmi yazı ve varsa eki belgeleri Kooperatifimizin evrak yönetimi birimine teslim etmelidir. b-Personel, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48. maddesine göre İlimizde memuriyet mahallinde seyyar olarak vazife görmeli, yazıda da belirtilmelidir. c-Seyahat ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. ç-Yılsonuna kadar hesap edilecek seyahat ücreti, nakit olarak Gülkentkart büro veznesine yatırılabilir. Banka kanalıyla yapılacak ödemede dekont teslim edilmelidir. d-Seyahat Kartı ücreti ilgili kurum tarafından karşılanır. e-Dönem içi kullanıcı değişiklik talepleri, kurum tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. f-Talep ilgili yıl ile sınırlıdır. Ertesi yıl kurum yazılı olarak kullanıcı listesi ile güncelleme talebinde bulunmalıdır. g- Nüfus Cüzdanı, kart ücreti ve fotoğraf; yazı birime ulaşmasını müteakip, büromuzda Gülkentkart çıkartma aşamasında gerekmektedir. Nüfus Cüzdanı, – Arızalı Elkart, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.
BASINGÜLKENTKARTI -Başvuru Dilekçesi, -Basın Kimlik Kartı fotokopisi, -Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL Açıklama: a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir. b-Dilekçe c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır. -Başvuru Dilekçesi, -Basın Kimlik Kartı fotokopisi, (kart değişikliği varsa) – Nüfus Cüzdanı, Açıklama: a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir. b-Dilekçe c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır. -Başvuru Dilekçesi, -Güncel Basın Kimlik Kartı fotokopisi, -Güncel Basın Kimlik Kartı, -Nüfus Cüzdanı, Açıklama: a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir. b-Dilekçe c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır. -Başvuru Dilekçesi, -Güncel Basın Kimlik Kartı fotokopisi, -Kayıp Gülkentkart ücreti 20,00 TL – Nüfus Cüzdanı, Açıklama: a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir. b-Dilekçe c-Müracaat Gülkentkart bürosuna şahsen yapılmalıdır.
ENGELLİKARTI Nüfus Cüzdanı, – Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanesinden alınan, heyet raporu aslı veya aslı gibidir onaylı nüshası. (Bireyin %40 ve yukarısında engeli bulunması gerekir. Ağır engelliye refakatli Gülkentkart tanzim edilir.) – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, -Sürekli raporu bulunan engelli için kayıt yenileme gerekmemektedir. Süreli raporlu işleminde; – Nüfus Cüzdanı, – Mevcut Gülkentkart, – Tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanesinden alınan, güncel heyet raporu aslı veya aslı gibidir onaylı nüshası. (Bireyin %40 ve yukarısında engeli bulunması gerekir. Ağır engelliye refakatli Gülkentkart tanzim edilir.) – Nüfus Cüzdanı, – Arızalı Gülkentkart, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. – Nüfus Cüzdanı, – Kart bedeli 20,00 TL – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet, Gülkentkart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir. Gülkentkartınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.
TAM GÜLKENT KART – Kart bedeli 20,00 TL Tam Gülkentkart temin noktaları; Gülkentkart Gişeleri, —— Nüfus Cüzdanı, – Arızalı Gülkentkart, – Gülkentkart Dolum Fişi, Arızalı Gülkentkart işlemleri Gülkentkart bürosunda yapılmaktadır. – Kart bedeli 20,00 TL Tam Gülkentkart temin noktaları; Gülkentkart Gişeleri,